Naczelnicy - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie:

 
1)          Kierownictwo:
 
a)  Komendant Powiatowy Policji,
b)  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 
2)          Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 
  a)  Wydział Kryminalny,
 
3)          Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
  a)  Wydział Prewencji,
  b)  Wydział Ruchu Drogowego;
 
4)          Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji
  w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 
  a)  Zespół Kadr i Szkolenia,
  b)  Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  c)  Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Transportu,
  d)  Zespół Prezydialny,
  e)  Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych
 
5)          Komórki organizacyjne łączące zadania służby kryminalnej
  i prewencyjnej:
 
  a)  Posterunek Policji w Pacynie,
        - Zespół Prewencji w Szczawinie Kościelnym Posterunku Policji w Pacynie
  b)  Posterunek Policji w Sannikach,

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2008
Data modyfikacji : 02.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Słomkowska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Słomkowska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Słomkowska
do góry