Zakres działania - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowejj Policji w Gostyninie określają:

 

 

1.  Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r.

2. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1041 w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gostynine

    - Zmiana Regulaminu

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2008
Data modyfikacji : 02.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Słomkowska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Słomkowska KPP Gostynin
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Słomkowska
do góry